Searching...

search

Monday, December 28, 2009

कमरिया करे लपालप लॉलीपाप लागेलू

लगावेलू जब लिपिस्टिक,
हिले ला आरा डिस्टिकजिला टोप लागेलू,
हो जिला टोप लागेलू
कमरिया, कमरिया, कमरिया
करे लपालप लॉलीपाप लागेलू-2

--------म्यूजिक---------

गलिया पे बलिया झूमे
मुस्की प झूमे ला टाटा
गोरखपुर देवरिया में
तोहर बुक रहेला साटा
पहिरे लुतू जब नथुनिया,
हिलेला भभुआ मोहनिया
तू चकाचक लागेलू,
तू चकाचक लागेलू
कमरिया, कमरिया, कमरिया
करे लपालप लॉलीपाप लागेलू-2

--------म्यूजिक---------

घघरा प छपरा हीले,
डोली प चलेला गोली
दुपट्टा चलबाए त कच्चा
मार करावे ला चोली
देखी के चढ़ल जवानी,
हिले पटना राजधानी
मलाई बरफ लागेलू,
मलाई बरफ लागेलू
कमरिया, कमरिया, कमरिया
करे लपालप लॉलीपाप लागेलू-2

--------म्यूजिक---------

बिंदिया प बक्सर डोले,
बाली प सासाराम डिहरी
मोतीहारी सीवान डोले,
लहराए जब पानी चुनरी
चलेलू चाल मतवाली,
जा हीतरो तामे दुनाली
तु आलू चोप लागेलू-2,
तू लगावेलू जब लिपिस्टिक...
जिला टाप.....
कमरिया, कमरिया, कमरिया
करे लपालप लॉलीपाप लागेलू-2

यहाँ से डाउनलोड करें

अब गाना सुनेंगाना देखें

0 comments:

Post a Comment

loading...

advertisement

 
Back to top!