Searching...
Tuesday, May 13, 2014
जय जय भैरवि असुर भयाउन

जय जय भैरवि असुर भयाउन

जय जय भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। सहज सुमति वर दिय हे गोसाउनि अनुगति गति तुअ पाया।।-2 बासर रैनि सवासन शोभित-2 ...

loading...

 
Back to top!
close
Molderizer and Safe Shield