Searching...

search

Sunday, March 20, 2016

सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो


गायक : सुनील छैला बिहारी व साथी
एल्बम : होली गीत


सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
मोहन खेले होरी हो भैया मोहन खेले होरी हो
मोहन खेले होरी हो भैया मोहन खेले होरी हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो

क्या मन घोरवौ शंकर लडड़ुआ क्या मन घोरवौं अबीरा हो
क्या मन घोरवौं अबीरा हो क्या मन घोरवौं अबीरा हो
एक मन घोरवौं शंकर लडडु़आ दो मन घोरवौ अबीरा हो
दो मन घोरवौ अबीरा हो दो मन घोरवौ अबीरा हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो

क्या बेर खेले कुंवर कन्हैया क्या बेर राधा गोरी हो 
क्या बेर राधा गोरी हो क्या बेर राधा गोरी हो 
एक मन खेले कुंवर कन्हैया दु बेर राधा गोरी हो
दु बेर राधा गोरी हो भैया दु बेर राधा गोरी हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो

कथि के गाछ में लागल झूला कथि के लागल डोरी हो
कथि के लागल डोरी हो भैया कथि के लागल डोरी हो
कदम में लागल झूला रेशम के लागल डोरी हो
रेशम के लागल डोरी हो भैया रेशम के लागल डोरी हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
मोहन खेले होरी बिरज में मोहन खेले होरी बिरज में 
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो
सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेले होली हो

0 comments:

Post a Comment

loading...

advertisement

 
Back to top!