Searching...

search

Monday, March 20, 2017

हे गौरी तोरो सजनमा ना


फिल्म : नचारी

गायक : पारंपरिक, मैथिली, शिव भक्ति

हे गौरी तोरो सजनमा ना 
हे गौरी तोरो सजनमा ना
किछियो ना बुझे औढर ढरनमा ना
हे गौरी तोरो सजनमा ना 
हे गौरी तोरो सजनमा ना


जेकरना कहियो देखलौं जनम भर
रोटी पर नोन माना हे गौरी
तेकरा देखैछी हाथी झुलनमा
अनधन सोनमा ना हे गौरी
हे गौरी तोरो सजनमा ना 
हे गौरी तोरो सजनमा ना
किछियो ना बुझे औढर ढरनमा ना
हे गौरी तोरो सजनमा ना 
हे गौरी तोरो सजनमा ना

जे कहियो धर्मक चर्चा नै केलक
भक्ती भजनमा ना 
हे गौरी से दुटा बेलपात्र चढ़ाक 
धेलक सरनमा ना हे गौरी
हे गौरी तोरो सजनमा ना 
हे गौरी तोरो सजनमा ना
किछियो ना बुझे औढर ढरनमा ना
हे गौरी तोरो सजनमा ना 

तीन लोक के स्वामी शंकर औढ़र ढ़रनमा ना 
अपने रहथीन झारखंड में रहथीन मगनमा ना हे गौरी 
हे गौरी तोरो सजनमा ना 
हे गौरी तोरो सजनमा ना
किछियो ना बुझे औढर ढरनमा ना
हे गौरी तोरो सजनमा ना 

0 comments:

Post a Comment

loading...

advertisement

 
Back to top!