Searching...

search

Sunday, April 2, 2017

सबके दुल्हनिया रामागायक : हरिनाथ झा
फिल्म : मैथिली गजल
गीतकार : पारंपरिक, मैथिली, 
संगीतकार : हरिनाथ झा


सबके दुल्हनिया रामा  
हो हो हो 
जियरा जुराबे मोर दुल्हिनिया जी
हो हो हो हो हो हो
सबके दुल्हनिया रामा 
जियरा जुराबे मोर दुल्हिनिया जी हे मोर दुल्हिनिया जी
सबके दुल्हनिया रामा  सबके दुल्हनिया रामा 
जियरा जुराबे मोर दुल्हिनिया जी हे मोरा दुल्हिनिया जी
बजर खसाबे मोर कपार मोर दुल्हिनिया जी
बजर खसाबे मोर कपार मोर दुल्हिनिया जी
सबके दुल्हनिया रामा 
हो हो हो हो हो हो
सबके दुल्हनिया रामा  सबके दुल्हनिया रामा 
जियरा जुराबे मोर दुल्हिनिया जी हे मोरा दुल्हिनिया जी
बजर खसाबे मोर कपार मोर दुल्हिनिया जी
बजर खसाबे मोर कपार मोर दुल्हिनिया जी
हो हो हो हो हो हो


गाम केर कनिया मनिया पहिरै पटोर सारी
गाम केर कनिया मनिया पहिरै पटोर सारी
अचरे से चखला अचरे से चखला अचरे से चखला
बेलना पथबै सोहारी
भोरे भोरे चाह मंगाबैथि खटियो नै छोड़ैथि 
मोर दुल्हिनिया जी
हे भोरे भोरे चाह मंगाबैथि खटियो नै छोड़ैथि 
मोर दुल्हिनिया जी
आ हमरा की कहैछथि हमरा कनिया जी
सियापति रामचंद्र की जय 
हमरा त कहैछथि गंवार मोर दुल्हिनिया जी
हमरा त कहैछथि गंवार मोर दुल्हिनिया जी
सबके दुल्हनिया रामा  सबके दुल्हनिया रामा 
जियरा जुराबे मोर
बजर खसाबे मोर कपार मोर दुल्हिनिया जी
बजर खसाबे मोर कपार मोर दुल्हिनिया जी
हो हो हो हो हो हो

धोती आ गमछा देखि क मुंह बनाबथि
धोती आ गमछा देखि क मुंह बनाबथि
सूत स पहिने सूत स पहिने सूत स पहिने 
देह पर चिक्कस लगावथि
सूत स पहिने देह पर चिक्कस लगावथि
नीचा से गरदन धरि के नीचा से गरदन धरि के
पहिरथि फराक मोर दुल्हिनिया जी
हे नीचा से गरदन धरि के पहिरथि फराक मोर दुल्हिनिया जी
हमरा की दैई छथि यो जय जय सीताराम
हमरो पहिरबैछथि सलवार मोर दुल्हिनिया जी
हमरो पहिरबैछथि सलवार मोर दुल्हिनिया जी
सबके दुल्हनिया रामा सबके दुल्हनिया रामा 
जियरा जुराबे मोर दुल्हिनिया जी
बजर खसाबे मोर कपार मोर दुल्हिनिया जी
बजर खसाबे मोर कपार मोर दुल्हिनिया जी
हो हो हो हो हो हो

सबके दुल्हनिया रामा सबके दुल्हनिया रामा 
जियरा जुराबे मोर दुल्हिनिया जी
बजर खसाबे मोर कपार मोर दुल्हिनिया जी
बजर खसाबे मोर कपार मोर दुल्हिनिया जी
हो हो हो हो हो हो
हो हो हो हो हो हो रामा हो हो हो रामा रामा हो हो हो 
(आब एहन गीत गायबक घर केना जैबई रे भाई )

0 comments:

Post a Comment

loading...

advertisement

 
Back to top!