]]>


Searching...
Friday, June 30, 2017

हे हर हम्मर करहुं प्रतिपाला


गायक : उदित नारायण
फिल्म : कखन हरब दुख मोर 
गीतकार : विद्यापति
संगीतकार : ज्ञानेन्द्र दुबे, सुरेश पंकज

हे हर हम्मर करहुं प्रतिपाला
सब बिधि बाझलहूं माया जाला
हे हर हम्मर करहुं प्रतिपाला
सब बिधि बाझलहूं माया जाला
हे हर हम्मर

बीतल बयस दिहू पन मोरा
बीतल बयस दिहू पन मोरा
धयल सरन चढि मातल मोरा
धयल सरन चढि मातल मोरा
हे हर हम्मर करहुं प्रतिपाला
सब बिधि बाझलहूं माया जाला
हे हर हम्मर


एक बेर हर हमरा उर हेरू
एक बेर हर हमरा उर हेरू
पारबती बस दारिद्र फेरू
पारबती बस दारिद्र फेरू
हे हर हम्मर करहुं प्रतिपाला
सब बिधि बाझलहूं माया जाला
हे हर हम्मर

भनहि विद्यापति तोहर आस शिव
भनहि विद्यापति तोहर आस शिव
दोष नहिं देखू राखि अपने पास
दोष नहिं देखू राखि अपने पास
हे हर हम्मर करहुं प्रतिपाला
सब बिधि बाझलहूं माया जाला
हे हर हम्मर

0 comments:

Post a Comment

loading...

 
Back to top!
close
Molderizer and Safe Shield