]]>


Searching...
Tuesday, July 4, 2017

शिव हो उतरब पार कओन बिधि


गायक : ज्ञानेन्द्र दुबे
फिल्म : कखन हरब दुख मोर 
गीतकार : विद्यापति
संगीतकार : ज्ञानेन्द्र दुबे, सुरेश पंकज

शिव हो उतरब पार कओन बिधि
उतरब पार उतरब पार उतरब पार
शिव हो उतरब पार कओन बिधि
उतरब पार उतरब पार उतरब पार

बसहा चढ़ल शिव फिरहू मसान
भंगिया जरठ दरदो नहीं जान
शिव हो शिव हो शिव हो
शिव हो उतरब पार कओन बिधि
उतरब पार उतरब पार उतरब पार

भनही विद्यापति सुनु हे महेस
निर्धन जानि के हरहूं कलेस
शिव हो शिव हो शिव हो
शिव हो उतरब पार कओन बिधि
उतरब पार उतरब पार उतरब पार
उतरब पार उतरब पार उतरब पार
उतरब पार उतरब पार उतरब पार

0 comments:

Post a Comment

loading...

 
Back to top!
close
Snack Helmets are perfect for the big game!