Searching...

search

Wednesday, January 15, 2020

आई गेलय रिमझिम ई फुहारफिल्म- मोरे मन मितवा
गायक - मन्ना डे, सुमन और कोरस
गीत - ललन
संगीत- दत्ताराम


ओ ... ओ ... ओ - २
आई गेलय रिमझिम ई फुहार
हो चल रे भइया चल अब खेत सजा ले
हो - आई गेलय रिमझिम ई फुहार
हो चल रे भइया चल अब खेत सजा ले- २

चल रे भइया, हलवा ले ले, बैलवा ले ले
ओ ... ओ ... ओ ...
नाचो गाओ सब  मिलि - २
हो नाचो गाओ सब मिलि
खुशी के ई दिनमा भइया भाग बना ले
भइया भाग बना ले- २
छुटि गेलय दुखवा हमार
छुटि गेलय दुखवा हमार ।
हो चल रे भइया चल अब खेत सजा ले- २


करिया बदरयो देखी ... हो ... हो
बाजत मन के बसुलिया ।
बाजत मन के बसुलिया ।
बाल बलकवा झूमै- २
बिगया मकूकै कोइिलया ।
कोरस - बिगया मकूकै कोइिलया ।
रामा बिगया मकूकै कोइिलया ।


0 comments:

Post a Comment

loading...

advertisement

 
Back to top!