Searching...

search

Monday, July 25, 2016

भल हर भला हरि


गायक : हरिनाथ झा
गीत : पारंपरिक, मैथिली, बिहार,


भल हर भला हरि
भल हर भला हरि
भल खनि भला
खनि पीत बसन खनही बघ छला
खनि पीत बसन खनि बघ छला
भला हर भला हरि
भल खनि कला
हो हो हो हो......

खनि पंचानन खनि भुज चारि
खनि शंकर खनि देव मुरारि
खनि शंकर खनि देव मुरारि
खनि शंकर खनि देव मुरारि
भल हर भला हरि
भल हर भला हरि
भल खनि भला
खनि पीत बसन खनही बघ छला
खनि पीत बसन खनि बघ छला
भला हर भला हरि
भल खनि कला
हो हो हो हो......

खनि गोकुल भय चाराइय गाय
खनि गोकुल भय चाराइय गाय
खनि भिख मांगीïय डमरू बजाय
खनि भिख मांगीïय डमरू बजाय
खनि भिख मांगीïय डमरू बजाय
भल हर भला हरि
भल हर भला हरि
भल खनि भला
खनि पीत बसन खनही बघ छला
खनि पीत बसन खनि बघ छला
भला हर भला हरि
भल खनि कला
हो हो हो हो......

खनि गोविंद भय लिय महादान
खनि गोविंद भय लिय महादान
खनिहि भसम धरू कांख गोपान
खनिहि भसम धरू कांख गोपान
खनिहि भसम धरू कांख गोपान
भल हर भला हरि
भल हर भला हरि
भल खनि भला
खनि पीत बसन खनही बघ छला
खनि पीत बसन खनही बघ छला
भला हर भला हरि
भल खनि कला
हो हो हो हो......

भनही विद्यापति विपरीत बानि
भनही विद्यापति विपरीत बानि
ओ नारायण ओ सुल्फानि
ओ नारायण ओ सुल्फानि
ओ नारायण ओ सुल्फानि
भल हर भला हरि
भल हर भला हरि
भल खनि भला
खनि पीत बसन खनही बघ छला
खनि पीत बसन खनही बघ छला
भला हर भला हरि
भल खनि कला
भल खनि कला
भल खनि कला
भल खनि कला
हो हो हो हो......


0 comments:

Post a Comment

loading...

advertisement

 
Back to top!