Searching...

search

Sunday, April 3, 2016

दौरू दौरू यो हनुमान


एल्बम : हनुमान भजन, मैथिली, पारंपरिक लोकगीत
दौरू दौरू यो हनुमान, बड़ा दुख दैइया कलजुग बेइमान।
दौरू दौरू यो हनुमान
दौरू दौरू यो हनुमान, बड़ा दुख दैइया कलजुग बेइमान।
दौरू दौरू यो हनुमान


बारी लेलक, झारि लेलक, लेलक खेत खरिहान
बारी लेलक, झारि लेलक, लेलक खेत खरिहान
बाग बगइचा सबटा लेलक, हत चाहैइया प्रान
दौरू दौरू यो हनुमान
दौरू दौरू यो हनुमान, बड़ा दुख दैइया कलजुग बेइमान।

ओकर साथी सब कोई होइया, लोभ मोह मधु पान।
ओकर साथी सब कोई होइया, लोभ मोह मधु पान।
हम्मर साथी कोई नै होइया, केबल सीता राम।
दौरू दौरू यो हनुमान
हम्मर साथी कोई नै होइया, केबल सीता राम।
दौरू दौरू यो हनुमान
दौरू दौरू यो हनुमान, बड़ा दुख दैइया कलजुग बेइमान।
दौरू दौरू यो हनुमान, बड़ा दुख दैइया कलजुग बेइमान।
दौरू दौरू यो हनुमान, बड़ा दुख दैइया कलजुग बेइमान।


0 comments:

Post a Comment

loading...

advertisement

 
Back to top!